Adres

  Yüceler, Hendeksuyu Sokak No:85, 52300 Ünye/Ordu

  Telefon

  0452 346 38 72 - 73

  Fax: 0452 346 38 74

  E-Posta

  abbunye.mtcikisaretadalet.gov.tr